SILVIA FLUIXÀ...

Cursà la carrera de música en l'especialitat de Cant al Conservatori Superior de les Illes Balears. És professora de cant a diferents escoles de música com "Adagio" a Cala d'or o "San Cayetano" a Palma. Ha format part de diferents projectes com" La Flauta màgica", "El Barber de Sevilla" i "El cas dels tres porquets". Com a cantant de música moderna fa més de 14 anys que canta arreu de l'illa, primer amb el duo Sunset i ara en solitari. També és solista de la formació Jovan Milosevski Band.

... és ESTHER

Esther Martí, va néixer a Palma el 13 d'abril de 1982. És la major de dues germanes. La seva infància va ser molt feliç fins que son pare va morir d'una malaltia desconeguda quan ella només tenia 6 anys. Després d'aquest fet va anar amunt i a avall seguint sa mare i la quantitat de noves parelles que  aquesta va tenir,  veient-la sofrir molt per culpa d' ells. Quan tenia 15 anys se va enamorar per primera vegada d'un al· lot  quatre anys més gran que ella que li va  rompre el cor. En aquell moment  va decidir que cap home tornaria a ferir-la mai. Amb l'experiència de sa mare i la seva, va tornar-se més freda i calculadora, però en realitat és una somiadora que pensa que un dia coneixerà un home diferent a tots als altres, del qui s'enamorarà perdudament, i la seva vida canviarà per sempre.

 

Contacte: illamorproduccions@illamor.com
Illamor Produccions a Illamor Produccions